Szkolenie Strzeleckie

Na strzelnicy w Świetlicy Wiejskiej w Chrostowie w dniu 20 czerwca 2024r zorganizowano szkolenie z budowy broni pneumatycznej i strzelanie dla grupy 15 osób w wieku 13 do 19 lat w ramach projektu Podnoszenia Wiedzy o Uzbrojeniu Polskiego Wojska. Szkolenie przeprowadził instruktor Jan Nowak. Partnerem w realizacji projektu jest Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, która współfinansuje go ze środków Darowizny w kwocie 12 000 zł. Natomiast wkład własny Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Sobolik to kwota 3000 zł.