Władze klubu

Zarząd  Klubu :

Prezes:  Krzysztof  Kluba tel.146854235 kom 603594626

e-mail klubakrzysztof@interia.p

Wiceprezes- Jan Nowak

Sekretarz- Skarbnik Ewelina Durak

Członek  –  Lucyna Kluba-Przystał

Członek  –  Patryk  Nowak

 

Komisja  rewizyjna :

Stefan  Kasiński

Stanisław Kasiński

Grzegorz Statek

Trenerzy:

Ewelina Durak, Krzysztof Kluba, Jan Nowak.