„Klub 2024”

W ramach programu „Klub 2024” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, w okresie od 01-07-2024r do 31-10-2024r prowadzone jest szkolenie zawodników z zakresu podnoszenia umiejętności gry w tenisa stołowego w godz. 17-19 w Świetlicy Wiejskiej w Chrostowie. W ramach programu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazane jest 12000 zł, zakup sprzętu to 4800 zł, szkolenie zawodników 8000 zł, wkład własny Klubu to kwota 800 zł. W programie bierze udział 40 dzieci i młodzieży