Sprawozdanie finansowe za 2018r

1 Informacja o dochodach: Przychody ogólna suma- 31447,34 zł

-dotacja z budżetu Gminy Łapanów na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych statutem-16000,00 zł.

-dotacja z Ministerstwa Sportu-10000,00 zł.

-dochody własne- 5447,34 zł.

-w tym:

-wpłaty 1%  1160, 20 zł

-wpłata własna – 4287,14

Informacja o poniesionych kosztach: Koszty realizacji zadań statutowych ogółem 31432,34 zł

Sporządził: K. Kluba