Sprawozdanie finansowe 2021

  • Informacja o dochodach: Przychody ogólna suma- 21291,80 zł
  • dotacja z budżetu Gminy Łapanów na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych statutem-8000,00 zł.
  • Dotacja z Ministerstwa Sportu-10000,00 zł.
  • Dotacja Starostwo Powiatowe w Bochni-1800,00 zł
  • dochody własne-1491,80  zł.
  • w tym
  • wpłaty 1%  1491,80 zł.

      Informacja o poniesionych kosztach:

      Koszty realizacji zadań statutowych ogółem 21267,56