Sprawozdanie finansowe za 2020 r.

             Informacja o dochodach:

  • Przychody ogólna suma- 19851, 50 zł.
  • Dotacja z budżetu Gminy Łapanów na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych statutem-5000,00 zł.
  • Dotacja z Ministerstwa Sportu-10000,00 zł.
  • Powiatowy Urząd Pracy, pożyczka 2190,00 zł.
  • Dochody własne-  2661,50 zł.
  • w tym
  • wpłaty 1%  2061, 50 zł.
  • -wpłata własna – 600 zł.
  •   Informacja o poniesionych kosztach: 19792,21
  • Koszty realizacji zadań statutowych ogółem 19792, 21 zł.

Sporządził:

Kluba Krzysztof