Sprawozdanie finansowe 2017r.

Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

Informacja o dochodach: LUKS  „Sobolik” 

Przychody ogólna suma- 36367,94 zł- na sekcję tenisa stołowego.

  1. dotacja z budżetu Gminy Łapanów na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych statutem-18000,00 zł.
  2. Dotacja z Ministerstwa Sportu-10000,00 zł.
  3. Dotacja Starostwo Powiatowe w Bochni 1425 zł.
  4. dochody własne- 6942,94 zł.
  5. w tym

wpłaty 1%  917,70 zł

-wpłata własna – 6025,24  zł.

W 2017roku klub realizował zadania:

Organizacja dodatkowych zajęć dla dzieci i młodzieży ukierunkowanych na prowadzenie szkółki tenisa stołowego miało na celu, edukację zdrowotną i promocję zdrowego trybu życia a także wspieranie współzawodnictwa między dziećmi i młodzieżą z różnych klubów sportowych. Promowanie Gminy Łapanów oraz mody na sport i rekreacji ruchowej wśród dzieci i młodzieży. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i kształtowanie pozytywnych zachowań w społeczeństwie. Zadanie miało na celu uczyć młodzież i dzieci wygrywać i przegrywać, uczyć walki ze stresem i radzenia sobie z emocjami oraz zagospodarowanie wolnego czasu. Jedyna szkółka tenisa stołowego w powiecie bocheńskim pozwoliła na promocję Gminy Łapanów oraz łączenie z tym walorów zdrowotnych i edukacyjnych. Gra w V  lidze tenisa stołowego pozwoliła na podnoszenie umiejętności sportowych dzieci i młodzieży.  Starty na Mistrzostwach Małopolski LZS w Krakowie i zajmowanie wysokich miejsc pozwoliły na dowartościowanie naszych dzieci a przede wszystkim podniesienie ich samooceny. Ludowy Uczniowski Klub Sobolik  w rozgrywkach V ligi w sezonie 2016/2017 zajął IV miejsce. Zawodnicy Klubu systematycznie biorą udział w  zawodach szczebla: Powiatowego i Wojewódzkiego oraz w rozgrywkach ogólno Polskich, zajmując w nich wysokie miejsca. Klub systematycznie organizuje  zawody tenisa stołowego o Puchar Ziemi Łapanowskiej, z okazji Dnia Dziecka oraz pomaga organizować zawody szkolne.

Sporządził: Krzysztof Kluba