PROGRAM „KLUB”,

W dniu 25-11-2016r Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sobolik” zakończył projekt w ramach PROGRAMU „KLUB”,  Ministerstwa Sportu i Turystyki, który realizowano od 1 czerwca do 25 listopada 2016r.  W ramach  zadania prowadziła  zajęcia sportowe Ewelina Durak instruktor i nauczyciel ZS w Sobolowie z zakresu tenisa stołowego, które obejmowały 50 uczestników. Ponadto z dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki zakupiono sprzęt sportowy. PROGRAM „KLUB” wpłynął bardzo pozytywnie na propagowanie tenisa stołowego i zachęcił kilku uczestników projektu do dalszego uprawiania tej dyscypliny sportu.