Program Klub 2023

W ramach programu „Klub 2023” realizowanego przez Ministerstwo Sportu i Ludowe Zespoły Sportowe,  w okresie od 01-07-2023r do 31-10-2023r prowadzone jest szkolenie zawodników z zakresu podnoszenia umiejętności gry w tenisa stołowego w godz. 17-19 w Świetlicy Wiejskiej w Chrostowie. W ramach programu na zakup sprzętu przeznaczone jest 4800 zł, szkolenie zawodników 6000 zł. wkład własny Klubu to kwota 800 zł. W programie bierze udział 40 dzieci i młodzieży