Podziękowanie

Zarząd Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Sobolik,  składa podziękowanie za remont Świetlicy Wiejskiej w Chrostowej pracownikom, Urzędu Gminy w Łapanowie, Radzie Sołeckiej. Należy szczególnie podkreślić starania radnego Chrostowej pana Krzysztofa Woźniaka o remont pomieszczeń gdzie są prowadzone zajęcia z tenisa stołowego. Bardzo dobra współpraca radnego z Naszym Klubem przyczyniła się do przeznaczenia przez Zarząd 2000 zł. na remont, pomimo bardzo trudnej sytuacji materialnej Sobolika.