Informacja.

Dla dzieci i młodzieży z Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sobolik” nie ma pieniędzy, przykre. Sekcję Tenisa Stołowego budowałem 20 lat aby do tego dojść, należy włożyć masę pracy społecznej i tak mi za to podziękowano w roku 1998 już szkoliłem zawodników. Cały ten dorobek można zniszczyć bardzo szybko. Pozdrawiam Krzysztof Kluba.