Historia Tenisa Słowego w Gminie Łapanów

 

logo4[1]W ramach promocji tenisa stołowego,  którego turnieje w Chrostowej współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER- działanie 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W dniach 1 i 3-07-2014r   w godz.13 do 14  w Świetlicy w Chrostowej pogadanki na temat historii tenisa stołowego w Gminie Łapanów wygłosiła Ewelina Durak najstarsza zawodniczka w Klubie „Sobolik”, jedna z założycieli tenisa stołowego w Gminie Łapanów, obecnie nauczyciel Zespołu Szkół w Sobolowie, która opowiadała jak to się zaczęło.

DSC03040DSC03041DSC03042DSC03043

 

 

 


 

Trener Krzysztof Kluba  w roku 1998 już prowadził treningi tenisa stołowego z dziećmi w garażu własnego domu w miej. Kamyk Gmina Łapanów a od roku 2000 woził na własny koszt na  sparingi do Leszczyny i Tymbarku zawodników z Łapanowa i Leszczyny, którzy następnie od roku 2005 byli zawodnikami „Sobolika”. Korzenie tenisa stołowego w Gminie Łapanów  wywodzą się z Tymbarku gdzie trener tego Klubu Pan Maciej Urbański przekazał całą wiedzę trenerską Krzysztofowi Klubie. W roku 2005   w początkowej fazie powstania klubu a dokładnie Sekcji Tenisa Stołowego dużą pomoc okazali Pan Wójt Jan Kulig, przewodniczący RG Łapanów Pan Andrzej Śliwa,  ksiądz proboszcz Stanisław Jachym, Prezes Krzysztof Sotoła, pomagając stworzyć skromną bazę treningową w Zespole Szkół w Łapanowie i domu Parafialnym w Sobolowie. Państwo Starkowscy z Sobolowa, przekazali  Klubowi  stół do tenisa stołowego i 2 stoły zakupił UG Łapanów i tak się to zaczęło na 3 stołach.  Od początku powstania klubu wiodącym sportem był tenis stołowy. Pierwsze stroje sportowe dla zawodników zakupiły firmy Kollbud i Austrobud w roku 2007. W roku 2008 rozpoczęliśmy treningi w Domu Wiejskim w Chrostowej gdzie ponownie firmy Austrobud i Kollbud okazały pomoc kupując stół do tenisa stołowego a 2 stoły przekazało Ministerstwo Sportu i Rekreacji, których w tym czasie mieliśmy 6, 3 w Chrostowej i 3 w Łapanowie oraz w tym samym roku Pan Janusz Fryc zakupił stroje sportowe dla dzieci i dzięki niemu bardzo ładnie prezentowały się nasze zawodniczki na turnieju międzynarodowym w Nowym Targu. W roku 2005 już na stałe weszły do programu imprez sportowych organizowanych przez nasz Klub, KPP w Bochni i Zespół Szkół w Sobolowie turnieje tenisa stołowego: o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Bochni i Polsko-Włoski, które od samego początku pomagały organizować firmy: Hydrosprzęt z Łąkty Dolnej a dokładnie jej prezes Pan Wiesław Kukla, Nowbud, Austrobud, Kollbud. W roku 2009 decyzją zarządu i rady sołeckiej Chrostowej treningi przeniesiono do Domu Wiejskiego w Chrostowej, który został wyremontowany przy bardzo dużym zaangażowaniu: wszystkich mieszkańców Chrostowej, pracowników urzędu gminy w Łapanowie i wsparciu radnych rady gminy Łapanów, licznych sponsorów a o specjalistyczne wyposażenie wystarali się działacze LUKS „Sobolik”. Pierwszym trenerem, który pracuje z dziećmi i młodzieżą do dzisiaj był Krzysztof Kluba i jego córka Ewelina Durak oraz Jan Nowak. Przez sekcję Tenisa Stołowego przewinęło się dużo zawodników o których sukcesach można przeczytać na stronach zatytułowanych ” O nas” i ” Osiągnięcia”, lecz na ten temat będą następne spotkania.

grupa