Sprawozdanie finansowe 2019 r

 Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019

Informacja o dochodach:

  • Przychody ogólna suma- 21912,16 zł.
  • Dotacja z budżetu Gminy Łapanów na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu określonych statutem-5600,00 zł.
  • Dotacja z Ministerstwa Sportu-10000,00 zł.
  • Dotacja Starostwo Powiatowe  w Bochni-1500 zł.
  • Dochody własne- 4812,16 zł.

w tym

wpłaty 1%  1978 zł.

wpłata własna – 2834,16  zł.